Now showing items 1-1 of 1

  • Výuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňské 

   Author: Mariana Stonišová; Supervisor: Beneš Zdeněk; Opponent: Efmertová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou formování výuky elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami a v Ostravě od 90. let 19. století do druhé poloviny 20. století (tj. především do roku 1977 s přesahem do ...