Show simple item record

Determination of the selected technical parameters of the concrete surface of internal parts of water management structures within the planned repair (considering the limiting factors when testing)dc.contributor.advisorKlečka Tomáš
dc.contributor.authorHana Nohelová
dc.date.accessioned2020-10-07T10:19:11Z
dc.date.available2020-10-07T10:19:11Z
dc.date.issued2020-09-12
dc.identifierKOS-420113158105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90992
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na zjišťování vybraných technických parametrů v rámci provádění sanací vodohospodářských staveb, zejména vodojemů s důrazem na optimální přípravy povrchu betonu těchto objektů pro sanaci. S ohledem na omezující činitele při provádění zkoušek sledovaných objektů, zejména požadavky na snížení počtu odběru vzorků z konstrukce (z důvodu omezených možností odběru dostatečného počtu vzorků z konstrukce pro provedení destruktivních zkoušek), se hledaly možnosti vytvoření jiných vztahů k doplnění a ke zpřesnění některých požadovaných parametrů (vztah mezi pevností v tahu povrchových vrstev betonu a pevností betonu v tlaku). Práce popisuje nutnost provedení stavebního průzkumu – základní předpoklad pro přípravu vnitřních povrchů vodojemů.cze
dc.description.abstractThis doctoral thesis is focused on determining selected technical parameters in the implementation of repair of water management structures, especially reservoirs with an emphasis on optimal preparation of the concrete surface of these objects before repair. Limiting factors in the testing of monitored objects, in particular the requirements to reduce the number of samples from the structure (due to the limited possibility of taking a sufficient number of samples from the structure to perform destructive tests) led us to search for the possibility of creating other relationships to complete and refine some of the required parameters (relation between tensile strength of concrete surface layers and compressive strength of concrete).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTechnické parametry povrchu betonucze
dc.subjectsanace betonových konstrukcícze
dc.subjectTechnical parameters of the concrete surfaceeng
dc.subjectprotection and repair of concrete structureseng
dc.titleStanovení vybraných a sledovaných technických parametrů povrchu betonu vnitřních částí konstrukcí vodohospodářských staveb v rámci plánované sanace (při zvážení omezujících činitelů při zkoušení)cze
dc.titleDetermination of the selected technical parameters of the concrete surface of internal parts of water management structures within the planned repair (considering the limiting factors when testing)eng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeVodička Jan
theses.degree.disciplineNauka o nekovových materiálech a stavebních hmotáchcze
theses.degree.grantoroddělení stavebních materiálůcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record