Show simple item record

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF TEXTILE REINFORCED CONCRETE (TRC) ELEMENTSdc.contributor.advisorVokáč Miroslav
dc.contributor.authorTomáš Bittner
dc.date.accessioned2019-06-20T13:19:12Z
dc.date.available2019-06-20T13:19:12Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-360303575205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83466
dc.description.abstractTextilní beton (TRC = Textile Reinforced Concrete) se v posledním desetiletí objevil jako nový, vysoce atraktivní a únosný kompozitní materiál na bázi cementu. Skládá se ze dvou hlavních částí. Především se jedná o již zmiňovaný cementový kompozit velmi často na bázi vysokohodnotného betonu (vždy se však musí jednat o beton jemnozrnný s Dmax ≤ 4 mm) a textilní výztuže (skleněné, uhlíkové, čedičové aj.), někdy se také užívá výraz nekonvenční výztuž. Výsledkem spojení těchto dvou komponent je materiál, který poskytuje vysokou pevnost v tlaku a ohybu, houževnatost, tažnost, absorbuje velké množství energie a je nesmírně odolný proti agresivním a degradačním vlivům prostředí, a to dokonce i při výrobě velmi tenkých a subtilních konstrukcí. Vzhledem k možnostem výroby textilií, které umožňují utkat i geometricky složité tkaniny (2D či 3D), a vlastnostem betonové matrice, lze vyrobit širokou škálu prvků, a to i neobvyklých či složitých tvarů. V současné době však stále neexistuje soubor normativních předpisů, kterými by se produkce prvků či konstrukcí TRC řídila. Disertační práce popisuje TRC kompozit z pohledu jeho dílčích složek, tj. vlastností jako je pevnost v tlaku, tahu, tahu za ohybu, modulu pružnosti, odolnosti vůči agresivnímu prostředí, ale také z hledisek technologických, výrobních a užitných.cze
dc.description.abstractTextile Reinforced Concrete is a relative new, very attractive and especially highly loadbearing cement-based composite material revealed in the last decade. It is consisted of two main components. The components are mainly the previous mentioned cement composite often of the kind of ultra-high performance concrete (always fine-grained concrete with Dmax ≤ 4 mm) and a textile reinforcement (glass, carbon, basalt etc.) that is sometimes also called a non-conventional reinforcement. The result of the joining of these two components is a material that provides high compressive and bending strength, ductility, tensile strength, absorbs a big amount of energy and is enormously resistant to aggressive and degradation impacts of the environment even in the case of very thin and subtile products. With regard to the possibilities of the production of textiles that enables to wave also geometrically complicated woven fabrics (2D or 3D) and the properties of the concrete matrix, it is possible to manufacture various elements, even of unusual or complex shapes. However, there is no set of standards managing the production of elements or structures made from TRC in these days. The dissertation thesis describes a TRC composite from the point of view of its partial components, it means properties such as compressive strenght, tensile strenght, tensile strenght in bending, modulus of elasticity, resistence to aggressive environment but also from the point of view of technological, manufactural and utility properties.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTextilní betoncze
dc.subjecttextilní výztužcze
dc.subjectpevnostcze
dc.subjectodolnostcze
dc.subjectjemnozrnná matricecze
dc.subjecttkaninacze
dc.subjectvláknacze
dc.subjectrovingcze
dc.subjectTextile Reinforced Concreteeng
dc.subjectTextile Reinforcementeng
dc.subjectStrengthseng
dc.subjectDurabilityeng
dc.subjectFine-grained Matrixeng
dc.subjectWoven Fabriceng
dc.subjectFibreseng
dc.subjectRovingeng
dc.titleEXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PRVKŮ Z TEXTILNÍHO BETONUcze
dc.titleEXPERIMENTAL VERIFICATION OF TEXTILE REINFORCED CONCRETE (TRC) ELEMENTSeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePodolka Luboš
theses.degree.disciplineNauka o nekovových materiálech a stavebních hmotáchcze
theses.degree.grantoroddělení experimentálních a měřicích metodcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record