Show simple item record

Assessment of corrosion attack on parts of HP turbinedc.contributor.advisorSvobodová Marie
dc.contributor.authorListík Matěj
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:38Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:38Z
dc.date.issued2017-09-08
dc.identifierKOS-587864614405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75762
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá posouzením korozního napadení labyrintových segmentů odebraných při demontáži z VT turbíny. Samotné posouzení bylo provedeno na základě výsledků metalografického rozboru, měření tvrdosti a měření tlouštěk povrchových vrstev. Z nich vyplynulo, že tloušťky jednotlivých typů oxidických vrstev (topotaktický spinel, epitaktický hematit a magnetit) jsou pro daný segment na celém povrchu prakticky stejné, což potvrzuje, že se jedná o vlastní korozi. To potvrdil i výpočet předpokládané tloušťky celkového oxidu pro 12Cr ocel (odpovídá materiálu X22CrMoV12-1). Dále vyplynulo, že vstup a výstup páry se liší pouze zachovalostí oxidické vrstvy a přítomností nánosů dvojího druhu na straně výstupu. V prvním případě se zřejmě jedná o nánosy přinesené parou, v druhém případě půjde o rozdrcené oxidické vrstvy, mající původ ve vlastní korozi. Korozní napadení na výstupu páry představuje příčinu nepohyblivosti vnitřních ucpávek VT turbíny.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the assessment of corrosion of labyrinthine segments removed from HP turbine during the maintenance. The assessment was made on the basis of the results of the metallographic analysis, hardness measurement and measurement of thicknesses of the surface layers. According to the results, the thickness of individual types of oxide layers (topotactic spinel, epitaxial magnetite and hematite) at the entire surface for all segments is very similar, which confirms that the origin of these layer is own corrosion. This conclusion was also confirmed by calculation of the estimated total thickness of the oxide for 12Cr steel. Furthermore, the input and output of steam differ only in compactness of oxide layer and the presence of two kinds of deposits (origin in steam or own corrosion) on the output side. Also, the assessed corrosion attack on the steam output is the cause of immobility of HP turbine internal seals.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVT turbína,koroze,martenzitická ocelcze
dc.subjectHP turbine,corrosion,martensitic steeleng
dc.titlePosouzení korozního napadení částí VT turbínycze
dc.titleAssessment of corrosion attack on parts of HP turbineeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-13
dc.contributor.refereePitter Jaroslav
theses.degree.disciplineDiagnostika materiálůcze
theses.degree.grantorkatedra materiálůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record