Show simple item recorddc.contributor.authorVorlík, Petr
dc.date.accessioned2016-04-14T10:08:41Z
dc.date.available2016-04-14T10:08:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63222
dc.description.abstractMetodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra průmyslového dědictví na půdě ČVUT od jeho založení v roce 2002 a na Fakultě architektury v rámci projektu NAKI od roku 2011. Metodika přehledně shrnuje doporučení pro vznik odborných publikací a databázového systému, organizaci badatelských aktivit, odborných setkání, ale i studentských workshopů, soutěží a výstav. Sledované aktivity člení na osvědčené procesní kroky, vycházející ze specifik průmyslového dědictví – od počáteční přípravy, přes jádro aktivity a její průběh až po vyhodnocení a zveřejnění v různorodé, pro téma nejvhodnější podobě publikačních a osvětově popularizačních výstupů. Metodika je určena pro badatele, pedagogy a zájemce o průmyslové dědictví, kteří působí na vysokých školách se zaměřením na architekturu, stavebnictví nebo stavebněhistorický průzkum, ale i pro architekty, pracovníky Národního památkového ústavu, veřejnou správu, muzea a občanská sdružení.cze
dc.description.abstractMethodology maps the fundamental possibilities of participation, how to engage academic community in the process of documentation, evaluation, education and industrial heritage conservation. Observes the strategies, verified by long experience of the Research Centre for Industrial Heritage CTU, since its establishment in 2002, continuing at the Faculty of Architecture in the framework of the project NAKI since 2011. The methodology clearly summarizes recommendations for the work on thematically focused publications and database systems, the organization of research activities, professional meetings, as well as student workshops, competitions and exhibitions. These recommendations are divided into proven procedural steps, based on the specifics of the topic of industrial heritage - from initial preparations, through main activities and the progress, to the final analysis and the wide range of publications in the most appropriate, understandable and powerful form. The methodology is intended for researchers, educators and enthusiasts interested in industrial heritage who work at universities with a focus on architecture, civil engineering or historic research, but also for architects, State Institute for the Care of Historical Monuments, museums and civic associations.en
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherVýzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-prumyslove-dedictvi-a-role-akademicke-sfery/)
dc.subjectindustrial heritageen
dc.subjectacademic communityen
dc.subjectworkshopen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectcreative re-useen
dc.subjecthistory of architectureen
dc.titleIndustriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sférycze
dc.typemetodikacze
dc.typemethodology, procedure
dcterms.alternativeuplatněná certifikovaná metodika
dcterms.rightsDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
nusl.resultIDNAKI DF11P01OVV016
nusl.resultGrantGarantMinisterstvo kultury ČR


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record