Now showing items 1-1 of 1

  • Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry 

   Author: Vorlík, Petr
   (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-prumyslove-dedictvi-a-role-akademicke-sfery/), 2015)
   Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra ...