Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti 

   Author: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Lukavský, Jiří; Dostál, Václav; Procházka, Zdenko; Ouhrabka, Ladislav
   (ČVUT v Praze, 2019)
   Monografie řeší řízení rizik při provozu technických děl ve prospěch bezpečnosti; cílem je zajistit jejich koexistenci s okolím po celou dobu životností. Způsob řešení problematiky vychází ze současně preferovaného konceptu, ...
  • Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu 

   Author: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Lukavský Jiří; Beran, Václav; Šindlerová, Veronika
   (ČVUT v Praze, 2019)
   Předmětem publikace je ukázat řízení rizik složitých technických děl ve fázi, která zahrnuje projektování, výstavbu, vybavení technologiemi, testování a uvedení do provozu. V souladu se současným poznáním je respektován ...