Now showing items 1-10 of 10

  • Projektování mikropočítačových systémů 

   Author: Janeček J.
   (Czech Technical University in Prague, 1995)
  • Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči 

   Author: Böhm, Pavel; Vrábelová, Lucia; Šín, Robin; Štruncová, Denia
   (Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015)
  • Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie 

   Author: Souček, Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav výrobních strojů a zařízení, 2016)
  • Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů 

   Author: Souček, Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav výrobních strojů a zařízení, 2019)
  • Cvičení z urbanismu 

   Author: Zdráhalová, Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta architektury, 2019)
  • Kmitání v pohonech výrobních strojů 

   Author: Souček P.; Bubák A.
   (Department of Production Machines and Equipment, 2021)
   Tato publikace se zabývá pouze některými dílčími problémy z oblasti kmitání s hlavním zaměřením na pohony posuvů NC obráběcích strojů.
  • Systémy řízení lidí v organizaci 

   Author: Šikýř M.; Tomešková K.; Chmielová Dalajková I.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Učební text zpracovaný na základě odborné literatury, vědeckých poznatků a zkušeností autorů vymezuje koncepci řízení lidí v organizaci, objasňuje úlohu řízení lidí při dosahování cílů organizace a představuje základní ...
  • M-Learning - Využití mobilních technologií ve výuce II. 

   Author: Svoboda P.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Učební text se zaměřuje na využití širokého spektra mobilních zařízení ve výuce. Je pokračováním učebního textu M-LEARNING – VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE I. Svoboda, Petr. M-learning –využití mobilních technologiíve ...
  • M-Learning - Využití mobilních technologií ve výuce I. 

   Author: Svoboda P.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Učební text se zaměřuje na využití širokého spektra mobilních zařízení ve výuce. Řeší možnosti využití softwaru, elektronických prezentací, elektronické komunikace a Internetu i přípravu k vyučovacím hodinám. Ukazuje ...
  • Úvod do fyziky pevných látek 

   Author: Kolenko P.
   (Czech Technical University in Prague, 2023)