Now showing items 1-2 of 2

  • Fundamentální analýza akcie Kofola 

   Author: Magdalena Mudrochová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce na základě provedené fundamentální analýzy předkládá investiční doporučení ohledně akcie společnosti Kofola Československo, a.s. Ke stanovení vnitřní hodnoty akcie byl použit Gordonův dividendový ...
  • Investiční politika ve vybraném zdravotnickém zařízení 

   Author: Markéta Zawadová; Supervisor: Kotherová Zuzana; Opponent: Přádka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem diplomové práce je zkoumat investiční politiku ve vybraném zdravotnickém zařízení. V práci jsou vymezeny rozdíly fungování investiční politiky běžného podniku a zdravotnického zařízení. Dále je popsána struktura ...