Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření Android aplikace pro uživatele systému sdílení automobilů o reward shop 

   Author: Petr Prouza; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zaměřuje na návrh rozšíření služby sdílených aut o obchod s odměnami. Praktická část se zabývá rozšířením Android mobilní aplikace. Bylo vytvořeno a otestováno řešení pro mobilní aplikaci, které poskytuje všechny ...