Now showing items 1-1 of 1

  • Validace výpočtového kódu na experimentu při zaplavení palivového svazku v časné fázi rozvoje těžké havárie 

   Author: Forejtová Andrea; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Jednou z forem prevence těžkých havárií je provádění bezpečnostních analýz. K tomuto účelu se využívají i výpočtové kódy, které simulují průběh a následky takových událostí. Důležitým předpokladem použití takového kódu je ...