Now showing items 1-2 of 2

  • Backend skladového systému 

   Author: Pavel Kovář; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním vývojem nového backendu skladového systému. Nejprve se práce zabývá analýzou již existujících řešení, jenž zahrnuje analýzu současného řešení od společnosti Jagu s. r. o. a dalších ...
  • Systém pro vykazování pracovních záznamů a intergace s JIRA 

   Author: Rastislav Zlacký; Supervisor: Petr Jan; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou systému pre vykazovanie pracovného času a správu projektov. Tento systém je integrovaný s nástrojom Jira, čo je softwarový nástroj pre evidenciu požiadaviek, ...