Now showing items 1-1 of 1

  • Frameworky pro řešení rozvrhovacích úloh 

   Author: Anežka Batěčková; Supervisor: Harcuba Ondřej; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce uvádí čtenáře do problematiky rozvrhovacích problémů, seznamuje ho s pojmy z tohoto odvětví a nastiňuje přístupy k jejich řešení. Cílem je vypracování přehledu frameworků řešících a optimalizujících tento typ ...