Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptace chůze na sníženou viditelnost 

   Author: Macej Patrik; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Predikce vzniku fibrilace síní a její úspěšné terminace na základě nelineární analýzy EKG 

   Author: Macej Patrik; Supervisor: Schlenker Jakub; Opponent: Tyšler Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu v dospělosti. Zdá se, že ke vzniku této arytmie přispívá i dysfunkce autonomního nervového systému. V součas- nosti však existuje málo metod, které jsou k ...