Now showing items 1-20 of 31

  • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

   Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
  • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

   Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
  • Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách 

   Author: Pavlík Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka 

   Author: Diem Huong Nguyen; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Užití automatizace a dat je nedílnou součástí v současném průmyslu, včetně toho zdravotnického. Vzrůstající popularita umělé inteligence umožnila vytváření pomocných nástrojů, které zvyšují kvalitu diagnóz a péče o pacienty. ...
  • Analýza příznaků automatické klasifikace epileptických EEG záznamů za pomoci algoritmu k-NN 

   Author: Balcarová Barbora; Supervisor: Schaabová Hana; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá automatickou klasifikací elektroenfalografického (EEG) signálu, jehož segmenty lze rozdělit do tříd podle typu mozkové aktivity. Za účelem lepší klasifikace do těchto tříd jsem analyzovala příznaky etalonů ...
  • Aplikace pro extrakci příznaků z analýz signálů očních pohybů 

   Author: Zeman Michal; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto 

   Author: Erik Pásztor; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cieľom tejto práce bolo nájsť detektor, ktorý by bol schopný čo najspoľahlivejšie určiť polohy navarovaných šróbov na fotografiách častí auta a vytvoriť jednoduchý systém, ktorý tieto polohy porovná s požadovanými. Toto ...
  • Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG 

   Author: Kudryakova Maria; Supervisor: Saifutdinova Elizaveta; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V této práci je navržena metoda automatické detekce artefaktu ve spánkovém PSG, která je založená na klasifikaci segmentů s různými délkami.V rámci ní navržen nový způsob multikanálové adaptivní segmentace. Pro porovnání ...
  • Evoluční algoritmus řízený klasifikačním modelem 

   Author: Tököly Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční algoritmy s odhadem úspěšnosti křížení 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Implementace a testování algoritmů sociální optimalizace 

   Author: Pytela Jiří; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komparace metod k-means a k-means++ při použití na reálném EEG záznamu 

   Author: Kolíková Daniela; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce je zaměřena na oblast elektroencefalografie neboli EEG. Měření EEG spočívá ve snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy. Naměřený EEG signál má stochastickou povahu a jeho vyhodnocování je obtížné. Metody ...
  • Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér 

   Author: Langr Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Metaheuristická optimalizace rozvrhu nabíjení a vybíjení elektromobilů 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů 

   Author: Král Pavel; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem práce je návrh a implementace metod pro hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů, konkrétně psychický stav, například projevující se stresem. Nejprve byla provedena rešerše metod pro hodnocení fyzického a ...
  • Mikrostavy v hodnocení EEG záznamů s epileptickou aktivitou 

   Author: Marie Nezbedová; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Analýza mikrostavů považuje vícekanálový záznam EEG za sérii kvazi-stabilních stavů, tzv. mikrostavů. Mikrostavy jsou charakterizovány jedinečnými topografickými mapami elektrických potenciálů. Tato metoda je v současné ...
  • Model vytápění budovy 

   Author: Tran Anh Duc; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
  • Multi-agentní aplikace pro řízení elektrického microgridu 

   Author: Gudyrin Mikhail; Supervisor: Kadera Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity 

   Author: Hourová Michaela; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá metodami hodnocení kinematických veličin pohybu končetin, které se zavádějí do lékařské praxe pro hodnocení pohybové aktivity končetin během klinického vyšetření a dlouhodobé rehabilitace. Cílem práce je ...
  • Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry 

   Author: Ashwin Suresh Nedungadi; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem uchopovacího mechanismu pro úkoly uchopení a montáže antény autonomní bezpilotní antény vozidla (UAV). Navrhovaná konstrukce je zaměřena na řešení feromagnetických uchopení UAV a má ...