Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlost šíření elektrického potenciálu v srdci při akutní myokardiální ischemii 

   Author: Babicheva Elizaveta; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce bylo navrhnout algoritmus ve vhodném programovém prostředí, který by umožňoval výpočet rychlosti vedení impulsu na základě unipolárních elektrogramů zdravého srdce a srdce s akutní myokardiální ischemií. Výstupem ...