Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zavěšeného mostu přes Labe 

   Author: Babica Jan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšeného mostu na estakádě přes Labe a k tomu odpovídající výkresové dokumentace. K návrhu konstrukce a jejímu výpočtu a posouzení slouží model vytvořený v programu SCIA Engineer 16.1, ...