Now showing items 38826-38845 of 69035

   Subject
   Numerické metody [1]
   numerické modelování [5]
   numerické modelování, kotevní systém, homogenizace masivu, mělce uložený výrub, výstavba metra , stanice Veleslavín numerical modeling, rockbolts system, shallow located tunnel, subway construction, station Veleslavin [1]
   numerické modelování, Drill&Blast, Joberg,tunel,NRTM [1]
   numerické modelování, materiálové modely, podzemní stěny, zpětná analýza, citlivostní analýza. Numerical modelling, material models, diaphragm walls, back analysis, sensitivity analysis [1]
   numerické modely [1]
   numerické oscilace [1]
   numerické simulace [1]
   numerický model [10]
   NURBS curve, NURBS surface, tangency, curvature, torsion, parametric continuity, geometric continuity, A-Class modeling (A-Class surface, B-Class surface, C-Class surface). [1]
   NURBS křivka, NURBS plocha, tečnost, křivost, torze, parametrická spojitost, geometrická spojitost, A-Class modelování (A-Class plocha, B-Class plocha, C-Class plocha). [1]
   nurse rostering problem,data-driven design,machine learning,neural network,branch-and-price,pricing problem,regression [1]
   nursery [1]
   nursery building,documentation for a building permit,details,thermal and technical assessment [1]
   nursery school [2]
   nursery school,Hanspaulka,brickwork,slope,view [1]
   Nursing home [3]
   nursing home [5]
   Nursing home for seniors,seniors,social service,investment and operating costs,housing of seniors,community housing,KoDuS [1]
   Nursing home in Veleslavín,semi-public premises,relaxation,housing,Services for Seniors [1]