Now showing items 363-382 of 69043

   Subject
   9. decil [1]
   9000 series standards [1]
   99Tc, životní prostředí, separace, LSS [1]
   : jednostupňová prevodovka,ozubené kolesá,Microsoft Excel [1]
   : Three way catalyst,Predictive TWC ageing model,Axisuite(software),Gasoline emissions ( NOX,CO,THC),WLTC driving cycle [1]
   : exkurze,školní výukový program,střední odborná škola,žáci [1]
   : ISO standards [1]
   : malá vodní nádrž,rybník,Dlouhá Lhota,Petkovský potok,rekonstrukce,odbahnění [1]
   : modelování,simulace,endoprotéza,kyčelní kloub,revizní modulární dřík,napětí v protéze,COMSOL [1]
   : silniční dopravní nehody,dopravní psychologie,chytré auto,inteligentní volant [1]
   : traffic accident of pedestrians at pedestrian crossing, accident analysis, relative accidents, density of accidents, linear regression, pedestrian crossings, crossroads [1]
   : Udržitelnost,přírodní materiály,rozvojové země,energetická účinnost,střední škola,materiálová optimalizace,vnitřní prostředí budov [1]
   : wall [1]
   :rohovkový edém,tloušťka rohovky,silikonhydrogel,propustnost pro kyslík,ortokeratologie [1]
   ?-particles. [1]
   ?Data center ?Cooling ?Thermal load ?The Cold sources ?Freecooling [1]
   ?Datové centrum ?Chlazení ?Tepelná zátěž ?Zdroj chladu ?Volné chlazení [1]
   ?Elektrochemický zdroj,Primární článek,Sekundární článek,Elektrolyt,Anoda,Katoda,SEI vrstva,Přechodné minimální napětí TMV,Pasivace,Depasivace,Stav nabití,Hloubka vybití,Stav článku,Vybíjecí proud,Samovybíjení [1]
   ?Fluid fly ash,?Absorbability,?Resistence,?freeze-thaw resistence,?Chemical thaw substances,?Concrete carbonation,?Concrete without cement,?Grinding [1]
   ?Fluidní popílek,?Nasákavost,?Odolnost,?Mrazuvzdornost,?Chemické rozmrazovací látky,?Karbonatace betonu,?Beton bez cementu,?Mletí [1]