Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení spolehlivosti silničních zádržných systémů 

   Author: Michal Kalinský; Supervisor: Marková Jana; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-13)
   Předkládaná disertační práce je zaměřena na využití simulací metodou konečných prvků při posouzení odolnosti a spolehlivosti silničních zádržných systémů, se zaměřením na ocelová svodidla při zatížení nárazem těžkých ...