Now showing items 1-1 of 1

  • SPÁRY MEZI SEGMENTY MOSTŮ Z VELMI-VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ (UHPFRC) 

   Author: Jan Mourek; Supervisor: Tej Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   Výstavba mostů segmentovou technologií nabízí rychlou a efektivní alternativu k standardním řešením budování konstrukcí klasickými metodami. Výhodou je zejména minimalizace stavebních procesů na staveništi úzce spojená s ...