Now showing items 1-1 of 1

    • Technologie a vlastnosti UHPC 

      Author: Milan Rydval; Supervisor: Kolísko Jiří; Opponent: Podolka Luboš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
      Disertační práce se věnuje technologii a vlastnostem moderního jemnozrnného cementového kompozitního materiálu označovaného běžně UHPC – „Ultra High Performance Concrete“. V případě, kdy je cementová matrice vyztužena ...