Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace optovláknových měřících systémů v materiálovém inženýrství a monitorování konstrukcí 

   Author: Jiroutová Dita; Supervisor: Vokáč Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PRVKŮ Z TEXTILNÍHO BETONU 

   Author: Tomáš Bittner; Supervisor: Vokáč Miroslav; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Textilní beton (TRC = Textile Reinforced Concrete) se v posledním desetiletí objevil jako nový, vysoce atraktivní a únosný kompozitní materiál na bázi cementu. Skládá se ze dvou hlavních částí. Především se jedná o již ...
  • Změny vlastností hydraulických vápenných pojiv vlivem zrychleného stárnutí 

   Author: Dita Frankeová; Supervisor: Vokáč Miroslav; Opponent: Rovnaníková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   (především hydraulická) pojiva procházejí v dlouhočasovém horizontu transformačním procesem, kdy se vlivem působení vzdušného CO2 a vlhkosti mění mineralogické složení i pórový systém. Stanovení výchozí kvality pojiva ...