• Aplikace optovláknových měřících systémů v materiálovém inženýrství a monitorování konstrukcí 

   Autor: Jiroutová Dita; Vedoucí práce: Vokáč Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Modul pružnosti betonu - možnosti stanovení, technologické a zkušební vlivy 

   Autor: Huňka Petr; Vedoucí práce: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
   Od osmdesátých let dvacátého století dochází k velkému stavebnímu "boomu", dominantním materiálem pro celou řadu konstrukcí je beton. Do této doby byla v podstatě základní sledovaná charakteristika betonu pouze jeho pevnost ...
  • Technologie a vlastnosti UHPC 

   Autor: Milan Rydval; Vedoucí práce: Kolísko Jiří; Oponent práce: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Disertační práce se věnuje technologii a vlastnostem moderního jemnozrnného cementového kompozitního materiálu označovaného běžně UHPC – „Ultra High Performance Concrete“. V případě, kdy je cementová matrice vyztužena ...
  • EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PRVKŮ Z TEXTILNÍHO BETONU 

   Autor: Tomáš Bittner; Vedoucí práce: Vokáč Miroslav; Oponent práce: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Textilní beton (TRC = Textile Reinforced Concrete) se v posledním desetiletí objevil jako nový, vysoce atraktivní a únosný kompozitní materiál na bázi cementu. Skládá se ze dvou hlavních částí. Především se jedná o již ...