Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv redukce při válcování za studena na precipitaci a rekrystalizaci ve slitinách Al-Mn-Zr 

   Author: Bouček Václav; Supervisor: Karlík Miroslav; Opponent: Cieslar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   V rešeršní části byl zpracován úvod do výroby tenkých hliníkových plechů, a to metodami přímého lití do ingotů a plynulého lití mezi válce. Dále jsou popsány mechanismy zpevnění hliníkových slitin s větším důrazem na ...