Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér 

   Author: Račinský Matěj; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá plánováním trasy roje složeného z bezpilotních helikoptér v úloze autonomního dohledu. Popisuji zde principy a implementaci algoritmu pro plánování trasy roje bezpilotního helikoptér za použití RRT-Path ...
  • Odhad 3D mapy z jednoho RGB obrazu 

   Author: Račinský Matěj; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá využitím virtuálních světů z počítačových her jakožto zdroje dat pro strojové učení, a odhadem voxelové mapy z jednoho RGB obrázku za pomoci hlubokého učení. Tato práce zahrnuje skripty pro napojení ...