Now showing items 1-5 of 5

  • CFD analýza toku partikulární látky 

   Author: Malav Sudhirkumar Soni; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   In this study, CFD analysis of a particulate flow inside rotating kiln has been carried out. For this analysis purpose, ANSYS Fluent software is used. ANSYS Fluent offers various models for simulation of particulate flow ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: Elmacioglu Yusuf Can; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
  • Návrh ejektorů pro linku na výrobu dusičnanu amonného 

   Author: Luong Toan; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Hlavní náplní diplomové práce je návrh průmyslových parních ejektorů ve výrobní lince na dusičnan amonný pro společnost Lovochemie a.s. Ejektory slouží pro odsávání nezkondenzovaných par a plynů z reaktorů. V teoretické ...
  • Přestup tepla v cilindro-kónickém fermentačním tanku 

   Author: Karel Ilavský; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá chlazením piva v cylindro-kónických fermentačních tanků z kvasné teploty na teplotu ležení. Nejprve byly pro vypočet přenosu tepla nalezeny korelace Nusseltova čísla uvnitř tanku. Dále byl vytvořen ...
  • Simulace míchané vsádky 

   Author: Sharafani Alend Taher; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Výzkum literatura a navržený model míchaného šarže v software ANSYS jsou prezentovány v této práci. Kromě toho, simulovali tok tekutiny v rozrušený šarže pomocí metody LES. Po simulace, jsem porovnal výsledky simulace s ...