Show simple item recorddc.contributor.authorJehlík, Jan
dc.contributor.authorDrdácký, Tomáš
dc.contributor.authorPlos, Jiří
dc.contributor.authorZdráhalová, Jana
dc.contributor.authorRýpar, Vít
dc.date.accessioned2020-06-22T08:28:16Z
dc.date.available2020-06-22T08:28:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88432
dc.description.abstractSmyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze.
dc.publisherÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
dc.subjectcertifikovaná metodika
dc.subjectmapování
dc.subjectautenticita
dc.subjectGIS
dc.subjectobraz města
dc.titleMetodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a jejich veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticitycze
dc.typemetodika
dc.typemethodology, procedure
dc.contributor.refereeZoch, Karel
dc.contributor.refereeHrůša, Petr
dc.relation.projectidPůvod a atributy památkových hodnot historických měst České republiky
nusl.resultIDDG16P02R025
nusl.resultGrantGarantMinisterstvo kultury ČR
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this work is to create a methodology for identifying complementary attributes critical to the sustainability and authenticity of historic towns and for designing innovative tools for their protection in land-use planning and care-taking processes at heritage sites. In addition, this methodology can be further used to present the values of historical urbanism. It is based on a relatively comprehensive urban assessment and innovative methods using computer-aided imaging techniques conforming to international standards of urban management with public participation. The specific objective is to formulate and define general standard documentation and tools for assessing urban development in the course of planning and building-development within the framework of heritage-site care and preservation, or more precisely, to assess the degree of heritage value of specified urban/urbanistic phenomena and their attributes. In other words: the specification of urban phenomena and their attributes with heritage potential.


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record