Show simple item recorddc.contributor.authorTrtíková, Ilona
dc.date.accessioned2012-08-27T13:49:51Z
dc.date.available2012-08-27T13:49:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTRTÍKOVÁ, Ilona. Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí. ProInflow [online]. 21.08.2012 [cit. 27.08.2012]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/vedecka-komunikace-sdileni-informaci-v-ramci-odborne-zamerenych-socialnich-siti>. ISSN 1804–2406.cze
dc.description.abstractSoučasná vědecká odborná činnost se často odehrává v týmech, a to i na mezinárodní úrovni. To klade nároky na možnosti komunikace, sdílení informací v rámci týmu či odborné komunity a na vyhledávání nových partnerů a spolupracovníků. Článek se bude zabývat odborně zaměřenými sociálními sítěmi, zejména tzv. odbornými sítěmi profilů odborníků. Záměrem těchto sítí je vytvoření prostředí pro šíření a sdílení ověřených informací, nabídka k navázání nových kontaktů a v neposlední řadě možnost prezentace výsledků výzkumu, a tím i zvýšení povědomí o publikační činnosti i citovanosti autorů. Tyto sítě mohou mít komerční charakter, např. COS Research Suite nebo být volně přístupné, např. LinkedIn. Po základním vymezení a uvedení do problematiky bude následovat část, která se bude věnovat porovnání zvolených odborných sítí profilů odborníků z hlediska typu a způsobu zveřejnění informací, jakým způsobem je možné s uvedenými údaji pracovat. Další část článku bude věnována analýze práce vybraných špičkových vědeckých pracovníků vysokých škol v ČR s těmito sítěmi. V rámci analýzy bude také sledován údaj, kolik lidí v ČR, a z kterých vysokých škol mají v odborné síti vytvořen svůj profil. V závěru článku bude vyhodnocena práce v jednotlivých uvedených sítí a zhodnocen přínos pro vědeckou práci.cze
dc.language.isocescze
dc.publisherKabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brněcze
dc.relation.urihttp://itlib.cvtisr.sk/archiv.html?page_id=216
dc.rights© 2012 ProInflow. články v časopise podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.cze
dc.subjectsociální sítěcze
dc.subjectvědecká komunikacecze
dc.subjectsdílení informacícze
dc.subjectsocial softwarecze
dc.titleVědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítícze
dc.typestať ve sborníku
dc.typeconference paper


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record