• Algoritmy editace SDM toku 

   Autor: Mejda Jakub; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatická transkripce melodie a rozpoznání zdroje zvuku 

   Autor: Punda Václav; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

   Autor: Bartoš Jaroslav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
   Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...
  • Detekce impulzních vad v záznamu zvuku na gramofonových deskách 

   Autor: Semanský Marek; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce impulsních vad u mechanického záznamu zvuku. V práci jsou představeny tři detekční metody, které byly převzaty z diplomové práce Ing. M. Bolka (2016). Jedná se o autoregresivní ...
  • Detekce vad u mechanického záznamu zvuku 

   Autor: Bolek Michal; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem a jeho vadami, které vznikají při výrobním procesu. Konkrétně se jedná o impulsní vady. Práce dále seznamuje s algoritmy pro detekci těchto vad, jako jsou autoregresní modelování, vlnková ...
  • Digitalizace optických filmových zvukových formátů 

   Autor: Štěpánek Ota; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronická náhrada hlasivek s proměnnou výškou tónu 

   Autor: Kaloč Ondřej; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Externalizace virtuálních zdrojů zvuku 

   Autor: Stuchlík Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
   Cílem této diplomové práce je uskutečnit a vyhodnotit experiment studující jev externalizace virtuálních zdrojů zvuku při binaurálním poslechu s využitím principu rozšířené zvukové reality. V úvodních kapitolách jsou zmíněny ...
  • Hodnocení kvality analogového záznamu zvuku s využitím modelu slyšení 

   Autor: Zalabák Martin; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Vencovský Václav
   Tato diplomová práce se zabývá objektivním modelem hodnocení kvality PEMO-Q založeným na modelu sluchové cesty a možnostmi jeho použití pro hodnocení analogových záznamů. Kromě analýzy vlivu artefaktů typických pro takové ...
  • Identifikace gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky 

   Autor: Král Václav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Cílem práce bylo vytvořit systém k identifikaci gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky z této desky. Z originálních nahrávek byly vypočteny parametry, které byly spolu s názvem dané desky uložené do databáze. Následně ...
  • Identifikace obsahu archivních zvukových záznamů 

   Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Vencovský Václav
   Tato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. ...
  • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

   Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
  • Implementace směrového efektu v reálném čase 

   Autor: Stuchlík Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Implementace virtuálního akustického zdroje na DSP 

   Autor: Švejda Martin; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

   Autor: Melechovský Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...
  • Kompenzace vlivu sluchátek na binaurální vjem 

   Autor: Strachota Martin; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Koncept SDM HDD rekordéru 

   Autor: Benda Martin; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lokalizace zdroje zvuku ve stereofonním záznamu 

   Autor: Štemberg Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Metodika měření HRTF 

   Autor: Suchan Richard; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Metody snímání vícekanálového zvuku 

   Autor: Chromec Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)