Now showing items 1-2 of 2

  • Multi-agentní hledání cest se spojitým časem založené na celočíselném lineárním programování 

   Author: Yana Zabrodskaya; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zabývá problémem hledání nejkratší cesty pro několik robotů tak, aby se tito roboti nesrazili. Za účelem řešení výše uvedeného problému byl vyvinut algoritmus, který je založen na celočíselném lineárním ...
  • Řešení kolizí mezi geometrickými roboty ve spojitém prostoru 

   Author: Yana Zabrodskaya; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce se zabývá problémem vyhýbání se srážkám mezi roboty při hledání cesty. Zde je navržen algoritmus pro nalezení nejkratší cesty bez srážek pro dva roboty libovolného geometrického tvaru. Algoritmus je teoreticky ...