Now showing items 1-9 of 9

  • Automatická transkripce melodie a rozpoznání zdroje zvuku 

   Author: Punda Václav; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení kvality analogového záznamu zvuku s využitím modelu slyšení 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato diplomová práce se zabývá objektivním modelem hodnocení kvality PEMO-Q založeným na modelu sluchové cesty a možnostmi jeho použití pro hodnocení analogových záznamů. Kromě analýzy vlivu artefaktů typických pro takové ...
  • Identifikace obsahu archivních zvukových záznamů 

   Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. ...
  • Kalibrace sondy pro měření otoakustických emisí 

   Author: David Šlegl; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Otoakustická emise (OAE) je slabý signál, který vzniká ve vnitřním uchu, a který lze měřit uvnitř zevního zvukovodu. To lze provést pomocí otoakustické sondy, která má jeden mikrofon a minimálně jeden reproduktor pro ...
  • Metody pro získání věrohodných fázových zpoždění otoakustických emisí 

   Author: Josef Havlas; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Liu Yi-Wen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Otoakustické emise (OAE) jsou akustické vlny naměřené ve zvukovodu, které jsou generovány uchem. Tyto emise jsou využívány při klinických vyšetřeních sluchu. Jejich absence signalizuje problém se sluchem, který je posléze ...
  • Použití matematického modelu vnitřního ucha pro studium stavu sluchu pomocí otoakustických emisí 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované v hlemýždi v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních poruch sluchu může pomoci lokalizovat ...
  • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

   Author: Šlegl David; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
  • Vliv středoušního reflexu a mediálního olivokochleárního reflexu na otoakustické emise 

   Author: Ondřej Klimeš; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované ve vnitřním uchu (hlemýždi, neboli kochlee) v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit sondou ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních ...
  • Zkoumání vzájemných vztahů a percepčního vlivu distančních metrik Head-Related Transfer Functions 

   Author: Natálie Brožová; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Vencovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Head-Related Transfer Functions (HRTFs) se využívají pro popis virtuálních audioscén, pro fitování naslouchacích pomůcek a v psychoakustice. Aproximují interakci zvuku s tělem posluchače. Jelikož existují různé stupně ...