• Modelování vodní hladiny 

      Autor: Ufimtsev Andrey; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Bittner Jiří
      Tato práce se zabývá problémy simulací vodní hladiny pomocí spektrální syntézy. Pro simulací hladiny budeme používat Rychlou Fourierovou Transformace. Podíváme se na to, jak FFT algoritmus může být implementovan na grafickém ...