Now showing items 1-11 of 11

  • Antifosfolipidové protilátky a metody jejich stanovení 

   Author: Bulay Juta; Supervisor: Fialová Lenka; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce popisuje problematiku antifosfolipidových protilátek jako intenzivně zkoumanou skupinu protilátek způsobujících různorodé klinické projevy jako: antifosfolipidový syndrom, trombózy a komplikace v ...
  • Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody 

   Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce ?Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody? se věnuje popisu jednotlivých částí centrální nervové soustavy, jako je koncový mozek, mozeček a hřbetní mícha. V teoretické části lze také ...
  • Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu - automatizace procesu na močové lince 

   Author: Černá Anna; Supervisor: Jůzová Veronika; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří mezi základní biochemická vyšetření. Je využíváno k posouzení funkce ledvin a močových cest. Cílem této práce bylo shrnout základní poznatky o stavbě močových cest, jejich ...
  • Histologická stavba zdravé plíce v porovnání s patologickým obrazem adenokarcinomu 

   Author: Hofmannová Veronika; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce ,,Histologická stavba zdravé plíce v porovnání s patologickým obrazem adenokarcinomu" se v první části zabývá anatomickým popisem stavby plic, jakožto součásti dýchacího systému a dále histologickou stavbou ...
  • Histologie arterií a vývoj aterosklerotických změn 

   Author: Dolejšová Barbora; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Ateroskleróza je degenerativní chronické onemocnění stěny arterií. Průkaz aterosklerotických změn vychází ze znalosti základní histologie cév, především arterií a jejich patologických změn. V procesu patogeneze hrají zásadní ...
  • Imunomodulační vlastnosti HLY+ a HLY- mutanty Escherichia coli O83:K24:H31 

   Author: Bukáčková Nella; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Vzhledem k nezralosti imunitního systému novorozence je mikrobiální stimulace značným přínosem při zajišťování fyziologických funkcí imunity. Vlivné působení střevních mikroorganismů je popsáno v mnoha medicínských odvětvích. ...
  • Játra a vliv alkoholu na hepatocyty 

   Author: Hrubcová Tereza; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářské práce se věnuje problematice onemocnění jater vlivem alkoholu, který v dnešní době je častým tématem. Obecná část je zaměřena na anatomii a histologii jater, fyziologii jaterních buněk. V této části je také ...
  • Očkování příslušníků PČR a HZS ČR proti vybraným infekčním onemocněním 

   Author: Novák Luboš; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   V této diplomové práci se věnujeme proočkovanosti příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky proti vybraným infekčním nemocem a výskytem těchto nemocí ve zmíněných bezpečnostních ...
  • Preanalytická fáze laboratorního vyšetření a její vliv na výsledky biochemického vyšetření krve 

   Author: Bačová Pavlína; Supervisor: Frajer Michal; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice preanalytické fáze laboratorního vyšetření a jejím dopadu na kvalitu odebrany?ch vzorků krve a tím i hodnověrnost a interpretovatelnost vy?sledků biochemické analy?zy. V ...
  • Současné trendy v diagnostice viru HIV 

   Author: Poláčková Nikol; Supervisor: Obitková Daniela; Opponent: Machala Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vyšetřování infekce virem HIV s důrazem na nejmodernější postupy. Teoretická část se zabývá původem HIV viru, jeho cestami přenosu, interakcí HIV viru s infikovanou osobou a jejím imunitním ...
  • Využití POCT prostředků k monitorování koncentrace glukózy u pacientů v nemocniční péči 

   Author: Ondrášková Romana; Supervisor: Knapovská Irena; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Monitoring koncentrace glukózy je nedílnou součástí ambulantní péče (diabetici) i nemocniční péče (pacienti po operacích a v kritickém stavu). Ke stanovení glykémie jsou rutinně používány velké biochemické analyzátory v ...