Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE 

   Author: Bertl Lukáš; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce představuje CCMorse, což je knihovna pro komunikaci se simulátorem, kterou jsem vytvořil. Práce dále popisuje proces vývoje simulačního pro simulátor MORSE. Teze probírá nejprve teorii robotických middleware a ...
  • Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku 

   Author: Beránek Matěj; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá sestrojením experimentálního prostředí pro testování robotických hejn. V práci je shrnuto několik robotických testovacích prostředí a robotických experimentů. Dále je navržen a sestrojen robot se všemi ...
  • Robustní postupy řízení formací robotů 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této práce je vytvořit algoritmus pro řízení formace mobilních pozemních robotů na základě známé relativní polohy. Úkolem formace je následovat vedoucí robot, který bude ovládán člověkem. Řídící algoritmus by ...
  • Sledování člověka robotem 

   Author: Brandštýl František; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo navrhnout robotický systém pro sledování člověka. V úvodní části práce je přehled lokalizačních systémů používaných v robotice. U každé skupiny je uveden základní princip funkce i příklady použití. ...
  • Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci 

   Author: Žákovec Martin; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   S rostoucím využitím mobilních robotů napříč odvětvími roste potřeba po schopnosti robotu orientovat se s využitím lokální informace namísto GPS signálu, který není vždy dostupný. V této práci je nejprve shrnuta problematika ...