Now showing items 1-4 of 4

  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cystickou fibrózou 

   Author: Janků Kateřina; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Ivanov Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti rehabilitace při léčbě mastodynie 

   Author: Prošková Michaela; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Ivanov Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Bolestivost prsů patří mezi relativně časté příznaky, se kterými navštěvují ženy ordinace lékařů a specializovaná centra. Mastodynie je uvelké části znich obtěžující astresující. Po vyloučení závažnějších změn vprsu svyužitím ...
  • Ovlivnění skoliózy v adolescentním věku metodou SM systém 

   Author: Pitřincová Marie; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Ivanov Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem práce je ovlivnění skoliózy v adolescentním věku metodou SM systém dle Smíška, jiným názvem také Spirální stabilizace páteře. Je zde vypracována kazuistika adolescentního pacientu s mírnou levostrannou bederní ...
  • Prevence bolestí zad aktivací hlubokého stabilizačního systému 

   Author: Špičanová Kristýna; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Ivanov Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předloženou bakalářskou práci jsem zpracovala na téma Prevence bolestí zad aktivací hlubokého stabilizačního systému. Hluboký stabilizační systém je soustava svalů, které zpevňují páteř v klidu i při pohybu. Jeho aktivací ...