Now showing items 1-1 of 1

  • Měření pájitelnosti metodou smáčecích vah 

   Author: Iva Králová; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Teoretická část práce se zabývá technologiemi pájení, pájecími slitinami a vlivy přidávaných prvků na vlastnosti výsledného pájeného spoje. Následuje seznámení s tavidly a metodami testování pájitelnosti. Praktická část ...