Now showing items 1-1 of 1

  • Analyza marketingové strategie vybrané neziskové organizace 

   Author: Gabriela Bajuszová; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Jarošová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategie v Domě dětí a mládeže Praha 3 Ulita. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje teoretické poznatky o neziskových organizacích, jejich ...