Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza veřejných zakázek v oblasti outsourcingu ICT služeb 

   Author: Nehasil Vít; Supervisor: Vozárová Pavla; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   V této bakalářské práci je shrnuta legislativa zadávání veřejných zakázek v České republice a analyzovány veřejné zakázky zadané v časovém období 2008 - 2015 se zaměřením na ICT služby. Výsledkem práce je zhodnocení ...
  • Analýza webových portálů pro komunitní financování 

   Author: Stará Lucie; Supervisor: Vozárová Pavla; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce se věnuje rozboru toho, co je komunitní financování, neboli crowdfunding. Shrnuje jeho principy a druhy a také stručně popisuje jeho historický vývoj. Dále analyzuje pravidla a vzhled největších českých i ...
  • CRM systémy v neziskovém sektoru 

   Author: Rous Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá CRM systémy v neziskovém sektoru. Cílem rešeršní části práce je seznámit čtenáře se specifiky neziskového sektoru a s problematikou CRM systémů. Cílem praktické části je analýza, návrh a ...
  • Do roboty! Samoorganizující se model starověké vesnice. 

   Author: Petr Bureš; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá simulací samoorganizujícího modelu starověké vesnice a její vizualizací. Vesnice je zasazena do náhodně generovaného dynamického prostředí. Vesničané se rozhodují pro dostupné akce na základě znalosti ...
  • Elektronický průvodce podnikatele e-commerce 

   Author: Elznic Marek; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání na internetu. Konkrétně pak zkoumá problematiku založení internetového obchodu a především výběru technického řešení pro internetový obchod. Cílem práce je zmapovat ...
  • Simulace koncentrovaného trhu - aplikace pro výuku ekonomických předmětů na FIT 

   Author: Kocánek Michal; Supervisor: Vozárová Pavla; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace na podporu výuky ekonomických předmětů, která simuluje koncentrovaný trh. Popis experimentu se nachází v teoretické části. Součástí praktické části práce je analýza, ...