• Analýza řízení lidských zdrojů v organizaci 

      Autor: Abdubassit Almaz; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Holá Hana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
      Bakalářská práce analyzuje řízení lidských zdrojů ve vybrané energetické společnosti s cílem vymezit vnější podmínky, které ovlivňují řizení lidských zdrojů v této organizaci, a návrhnout možné postupy zabezpečování lidských ...