Now showing items 1-6 of 6

  • Entrepreneurship (how to run startup) under multinational enterprise (MNE) 

   Author: Pětník Jiří; Supervisor: Švík Martin; Opponent: Podivínský Tomáš
   Cílem této práce je zaměřit se na startupy - velmi dynamické a nově založené projekty či začínající firmy, jejichž záměrem je ve většině případů realizovat inovace; v rámci nadnárodních podniků - jednoduše velkých společností ...
  • Informační systém pro správu stážových programů 

   Author: Tříska Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Švík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Offline analýza hovorů v call centru 

   Author: Boris Pazdera; Supervisor: Švík Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V této práci jsou nastíněny základní možnosti zpracování zvukových nahrávek z call center a jejich hloubkové analýzy z pohledu jak textové, tak zvukové. Toho je dosaženo návrhem architektury, výběrem správných komponent a ...
  • Průvodce prváka s podporou chatbota 

   Author: Michaela Kahounová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Švík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu, realizaci a testování aplikace chatbota, který komunikuje s uživatelem na bázi konverzace. Na základě této Proof-of-Concept aplikace je vyhodnocena přínosnost chatbota jako ...
  • Řešení pro správu a vizualizaci komplexních vyhledávacích dotazů 

   Author: Chabr Daniel; Supervisor: Scholtzová Jiřina; Opponent: Švík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá možnostmi usnadnění procesu vytváření komplexních vyhledávacích dotazů pro podnikové vyhledávací platformy. Analytická část práce objevila společné rysy současných vyhledávacích jazyků. Tyto společné ...
  • Vyhodnocování efektivnosti IT řešení 

   Author: Švík Martin; Supervisor: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)