Recent Submissions

 • Aplikace dynamického řízení řezných podmínek na CNC frézovacích strojích 

  Author: Filip Bartoš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Cimr Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato práce navazuje na existující diplomovou práci, která byla zaměřena na vývoj vlastní optimalizační funkce. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM a ...
 • Návrh zařízení pro úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje 

  Author: Oskar Lamač; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Šprdlík Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje. Tyto parametry bude zařízení upravovat za normálního provozu navíjecího stroje tak, aby se nemusela snižovat ...
 • Modifikace pásové pily pro odřezávání 3D tištěných dílců ze základových desek po SLS 

  Author: Adolf Valášek; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Hudec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato práce se zabývá pásovou pilou specializovanou pro odřezání výtisků. Obsahuje porovnání dvou technologií pro tuto operaci (drátořez a pásová pila), rešerši existujících strojů, návrh konstrukčních úprav a kontrolní výpočty.
 • Virtuální zprovoznění části výrobní linky 

  Author: Roman Dušek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Smetana Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním zprovozněním zadané části linky pomocí softwarů NX MCD a TIA Portal. Za pomocí těchto softwarů bylo vytvořeno digitální dvojče a PLC program. K napojení modelu na program byl ...
 • Optimalizace svaru ve vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 

  Author: Vojtěch Vávra; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato práce se zabývá návrhem geometrie svarového spoje vytvořeného pomocí technologie elektronového paprsku na vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 s cílem zlepšení vlastností únavové životnosti. ...
 • HOTEL "U ČERNÉHO KONĚ" HODKOVIČKY 

  Author: Milena Raičević; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hořava Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Toto je příběh nostalgie a vzpomínek. Ctí minulost a zachraňuje příběh od zapomnění a zmizení až po současný stav hotelu. Bohatá historie mi pomohla při přemýšlení o koncepci, která toto místo opět oživí a naplní radostí ...
 • ULICE P. O. HVIEZDOSLAVA V ŽILINĚ 

  Author: Matúš Berák; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práca sa venuje verejnému priestoru v meste vo všetkých jeho formách. Bočnej uličke, mestskej okružnej triede, námestiu a parku, ale aj verejnému priestoru vo verejných budovách. Verejnému priestoru sa venuje ako ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY 

  Author: Dominik Burda; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem bylo navrhnout novostavbu domova pro seniory tak, aby jim nový domov pomohl být součástí společnosti a cítit se dobře, dle jejich charakteru a momentální nálady. Nabízí jim bytové jednotky, které jsou flexibilní a ...
 • MĚSTSKÝ BLOK NA MĚLNÍKU 

  Author: Daniel Degtěv; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Řehák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem diplomové práce je vyřešení místa v samém centru města Mělníka na náměstí Karla IV a přispění k rozvoji města Mělníka. Návrh kulturního centra pomůže s oživením vylidňujícího se centra, stejně jako se zvýšením ...
 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Author: Michael Luňáček; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Práce obsahuje architektonické, stavebně konstrukční, statické, požární řešení stavby, a také techniku prostředí staveb a realizační plán stavby. Dále práce obsahuje, řešení vybrané části interiéru a technickou zprávu. ...
 • Upevňovací systém pro testování baterií elektrovozidel 

  Author: Alžběta Kafková; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Prchal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato diplomová práce popisuje strukturu a vlastnosti lithium - iontových baterií určených do elektrovozidel. Stručně popisuje opatření pro zvýšení bezpečnosti jejich provozu. Dále zde nalezneme přehled norem pro testování ...
 • Konverze vojenské nemocnice - nové bydlení, Terezín 

  Author: Rudolf Nikerle; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Paňák Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Řešeným objektem bakalářské práce je bývalá vojenská nemocnice v Terezíně. Návrh reaguje na nedostatek bytů a množství nevyužívaných kasárenských budov v bývalém vojenském městě. Spolu s novostavbou bytového domu tvoří ...
 • Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry 

  Author: Vojtěch Faltus; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje samostatnou část, která se ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Kristýna Mastná; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Ve svém návrhu městského nájemního domu prolínám prvky architektury secesního zdobného Karlína a klasicistního industriálního superbloku. Snažím se citlivě navázat na současnou zástavbu a vytvořit staronovou podobu Karlína. ...
 • Konverze Strahovského stadionu - bytový dům 

  Author: Tomáš Lajský; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Bytový dům se nachází v Praze na Strahově v místech jižní tribuny Strahovského stadionu. Nový objekt má rezidenční charakter s občanskou vybaveností v parteru. Stavba je součástí souboru tří identických bytových staveb, ...
 • Dům pro Čestmíra Sušku a Arjanu Shameti 

  Author: Tereza Nováková; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Skalická Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Rodinný dům pro sochaře Čestmíra Sušku a umělkyni Arjanu Shameti, který byl navržen na základě jejich vlastních představ a požadavků. Umístění domu na okraji Prahy vytváří skvělé bydlení v rámci velkoměsta s dotekem přírody. ...
 • RE/Transgas 

  Author: Kristýna Lukášková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Sedláková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Navrženým objektem je administrativní budova na Vinohradské třídě v Praze 2 v místě dnešních budov Transgas, mezi budovou Českého rozhlasu a domem Nad Museem. Budova má 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V 1.podzemním ...
 • Praha-re-vize/studentský areál generála Píky 

  Author: Petr Matiasovits; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Indrová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh plaveckého bazénu. Cílem projektu je doplnit studentský komplex a sportovní areál. Systém budov doplňuje blízký areál vysokých škol. Budova je navržena jako 3 podlažní objekt, který ...
 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Author: Patrik Mareš; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Stavba tvoří svým návrhem uměleckou pomlku v zástavbě Karlína. Prostory galerie jsou otevřeny do velkorysé zahrady, tvořící zelené plátno pro umění. Objekt je navržen jako centrum umění - ubytování hostujících umělců, ...
 • Barrandovské terasy 

  Author: Jan Nerud; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  V bakalářské práci je zpracován návrh lázní v Praze na Barrandově. Cílem návrhu je nalezení nové městské funkce stávajícího plaveckého bazénu pomocí nově vytvořených občanských staveb. V bakalářském projektu je dále ...

View more