Recent Submissions

 • Algorithms for Complex Bipedal Walking 

  Author: Dolinský, Kamil; Supervisor: Čelikovský, Sergej
  (2017)
  This thesis studies the problem of parameter estimation, model identi- fication and state estimation for underactuated bipedal walking robots. Two main results were developed. The first result is a novel identification method ...
 • Transformation of Kinds and Subkinds into Relational Databases: A Running Example 

  Author: Rybola, Zdeněk; Pergl, Robert
  (Faculty of Information Technology, Czech Technical University in PragueFakulta informačních technologií, ČVUT v Praze, 2017)
  This technical report contains a complete running example documenting the transformation of an OntoUML Platform Independent Model (PIM) into an SQL Implementation Specific Model (ISM). It does not provide the theory, ...
 • Návrhové metody rozměrově efektivních mikropříkonových nábojových pump 

  Author: Matoušek, David; Supervisor: Hospodka, Jiří
  (2017)
 • Adaptive data processing in aircraft control 

  Author: Alam, Mohammad Mushfiqul; Supervisor: Roháč, Jan; Čelikovský, Sergej
  (2017)
 • Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů 

  Author: Havránek, Aleš; Supervisor: Zemánek, Ivan
  (2017)
 • Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení 

  Author: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze. Fakulta dopravní, 2017)
 • Scene text localization and recognition in images and videos 

  Author: Neumann, Lukáš; Supervisor: Matas, Jiří
  (2017)
  Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its ...
 • Risk of Processes and their Management 

  Author: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze. Fakulta dopravní., 2017)
 • Identification of femtocells in mobile networks 

  Author: Sedláček, Marek; Supervisor: Bešťák, Robert
  (2017)
  The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
 • Softwarová podpora krizového řízení 

  Author: Veltruský Daniel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
 • Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

  Author: Kohout Michael; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Chaloupka Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...
 • Využití termovize pro hodnocení rehabilitačních účinků fyzioterapie 

  Author: Lebeda Tomáš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  Termografie je moderní bezkontaktní metoda pro stanovení povrchové teploty. Zpočátku byla ve světě tato metoda málo uplatňována pro svou velkou nepřesnost a vysokou cenovou a technickou náročnost. Ale v poslední době se ...
 • Vyhodnocování polohy hlavy pomocí televizních kamer 

  Author: Smolaga Marek; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Szabó Zoltán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu, spolehlivosti a přizpůsobivosti systému pro okamžité snímání polohy hlavy pomocí dvou digitálních fotoaparátů a je vypracována na základě předchozích prací a na základě ...
 • Srovnání hemodynamické odezvy na konstantní rychlost ultrafiltrace při hemodialýze s odezvou na lineární klesající ultrafiltrační profil 

  Author: Hanzlík Petr; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Polakovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  Tato práce je zaměřena především na měření dat týkajících se hemodynamické odezvy. V první části je popsána fyziologie ultrafiltrace při hemodialýze. Následně monitorování změn krevního objemu při hemodialýze, kde je ...
 • Snímání okamžité polohy těla při kraniokorpografii 

  Author: Chaloupka Lukáš; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Černý Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
  Práce je věnována optimalizaci technického a programového zajištění kraniokorpografie (CCG). Jedná se o diagnostickou metodu, která slouží ke kvalitativnímu hodnocení poruch rovnovážného ústrojí. Princip spočívá v počítačové ...
 • Využití solárních článků v konstrukci nabíječů akumulátorů 

  Author: Kříž Ondřej; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Sieger Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
  V této práci můžete najít něco o teorii solárních článků, o jejich funkci, typech, použití, účinnosti a jejich výkonu pod různými zdroji záření. V práci je zahrnuta teorie slunečního záření a dalších zdrojů záření. Dále ...
 • Modelování rozložení teplotního pole v plicích 

  Author: Ondrák Bohumír; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
  Záměrem této práce je podpořit metodu termobronchoskopie modelováním teplotního pole vplicích. V úvodu se věnujitermomechanice a biotermomechanice. Následně uvádím práci do širších souvislostí a představuji projekt ...
 • Stanovení koncentrace biologických analytů v roztoku 

  Author: Žigmond Jan; Supervisor: Fitl Přemysl; Opponent: Kopecký Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  V současné medicínské praxi je potřeba dokonale znát stav pacienta, aby bylo možné mu poskytnout tu nejlepší možnou péči. Jedním ze základním údajů o zdravotním stavu podává podává i koncentrace různých látek v tělních ...
 • Vliv rušivých jevů na činnost kardiostimulátoru 

  Author: Sprátková Věra; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Tregler Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  Kardiostimulací je nahrazována porucha rytmické činnosti funkce srdce. Kardiostimulátor trvale snímá elektrické projevy srdeční činnosti, podle níž řídí svoji funkci. Řízená kardiostimulace R vlnou se nazývá inhibovaná ...
 • Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systému 

  Author: Janovský Vít; Supervisor: Fiala Radek; Opponent: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systémuOdborná práce je rozdělenado devíti kapitol, ve kterých sepřes přehledtypů osobních ...

View more