Recent Submissions

 • Ekologické a ekonomické dopady čištění výměníků v teplárenství 

  Author: Adášek Dominik; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Červenka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
  Bakalářské práce se zabývá metodou chemického čištění. Detailně popisuje ekologické a ekonomické dopady čištění výměníku v teplárenství. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat postoj k chemickému čištění ve společnosti ...
 • Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace 

  Author: Brzoň Jakub; Supervisor: Denk František; Opponent: Dolejší Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou lékařských nástrojů. V teoretické části je uvedena problematika provádění lékařských úkonů, vhodných materiálů pro výrobu lékařských nástrojů a metody povlakování. V experimentální ...
 • Vila pro diplomata 

  Author: Lukáčová Daniela; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Řešeným objektem je vila pro velvyslance a jeho rodinu. Primární funkce stavby je obytná, má ale místnosti přizpůsobené pro společenské akce. Dům je plně vybaven pro 5-člennou, bytem pro správce a apartmánem pro hosta. ...
 • Multifunkční hala 

  Author: Pylila Leanid; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Knytl Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Projekt Multifukční haly v Nuslích byl rozpracovan v ramcí navrhové přestavby Nuselského pivovaru. Novostavba haly tvoří nové ohnisko pro sportovní a jíné akce. Ve spojení s okolními historickými objekty formuje konstrastní ...
 • Sportoviště u Jizery 

  Author: Pelech Anton; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
  Zpracování realizačního projektu pro architektonickou studii Sportoviště u Jizery v Mnichově Hradišti
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

  Author: Kutil Filip; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Bílek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
 • Vlastnosti kompozitu z polymléčné kyseliny a přírodních vláken 

  Author: Havránek Tomáš; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Němeček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou kompozitních materiálů z polymléčné kyseliny a přírodních vláken. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a druhy vybraných kompozitních materiálů a je charakterizován ...
 • Ergonomická racionalizace pracoviště 

  Author: Hápová Kateřina; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Martinovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracoviště a výrobků z hlediska ergonomie ve společnosti Board Team s.r.o. (Práce je rozdělená do tří hlavních částí - teoretické, analytické a návrhové.) Teoretická část zpracovává ...
 • Vliv míchání na účinnost flokulace 

  Author: Kret Peter; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, flokulačné činidlá, vplyvy ...
 • Návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství 

  Author: Zvezdarev Pavel; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Malsagov Maxim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce řeší návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství ve společnosti Grupo Antolin Libáň s.r.o. Věnuje se v první části teoretickým předpokladům a ve druhé části řeší současný stav skladového hospodářství ve ...
 • Možnosti vytváření vln pro surfování 

  Author: Daniel Prokop; Supervisor: Vitkovič Pavol; Opponent: Vitkovičová Rut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tématem této bakalářské práce je problematika tvorby umělých surfových vln. V první části práce je stručně objasněn vývoj surfingu a jeho význam pro dnešní společnost. Dále je vysvětleno fyzikální chování oceánů a moří ve ...
 • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

  Author: Hermann Denis; Supervisor: Lopot František; Opponent: Biganovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
 • NDT kontrola odporových bodových svarů 

  Author: Holub Štěpán; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Práce se zabývá nedestruktivní kontrolou odporových bodových svarů při svařování plechů v automobilovém průmyslu. Podrobněji se věnuje zkoušení ultrazvukem a ověření použitelnosti v praktické části porovnáním s destruktivními ...
 • Studium vlivu povrchové polykrystalické diamantové vrstvy na korozi Zr slitin v prostředí jaderných reaktorů 

  Author: Nováková Adela; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
  Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. ...
 • Studie vytápění jednopodlažní nízkoenergetické novostavby 

  Author: Kouba Vladimír; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  V bakalářské práci jsem pro jednopodlažní rodinný dům navrhl skladbu konstrukcí tak, aby byly splněny minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Snažil jsem se přiblížit obecné podmínce pro nízkoenergetický ...
 • Podpora vývoje aplikací pro čipové karty Java Card 

  Author: Pak Valeriya; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Probírají se predevším mechanismy zabezpecení komunikace se smart karty pomocí SCP01 a SCP02 podle specifikace GlobalPlarform. Práce popisuje mezinárodní standardy, technologií cipových karet na platforme Java Card. V rámci ...
 • Systém schvalování elektromobilů 

  Author: Melničák Leonard; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Tauberová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Tato práce pojednává o problematice zkoušení, kontrolování a schvalování automobilů a elektromobilů. První část se zabývá historií, vývojem a současným stavem elektromobilyty. V následující části je obsahem rešerše legislativy ...
 • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

  Author: Jarolímek Matěj; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
 • Mzdová politika podniku 

  Author: Kozlík David; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Tato práce se zabývá mzdovou politikou podniku konkrétního podniku. V teoretické části je na základě literatury jsou vypracovány koncepty, které slouží jako podklad pro tvorbu vlastní analýzy. V praktické části je provedení ...
 • Studie proveditelnosti zavedení LPV přiblížení na letišti České Budějovice 

  Author: Sehnal Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení proveditelnosti a návrh LPV přiblížení na letišti v Českých Budějovicích. Práce se zabývá popisem současného stavu letiště, jeho rozvojem do budoucna, stanovením podmínek a pravidel ...

View more