Recent Submissions

 • Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control 

  Author: Hengster Movric, Kristian
  (2018)
  The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of distributed cooperative ...
 • Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center 

  Author: Morávek Martin; Supervisor: Bach Pavel; Opponent: Kolíbal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je ...
 • Samobuzené kmitání v obráběcích strojích 

  Author: Drobílek Jiří; Supervisor: Bach Pavel; Opponent: Skalla Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi ...
 • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

  Author: Albl Čeněk; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Čadík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
  Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
 • Matematické modely proudění nestlačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek 

  Author: Píšová Jitka; Supervisor: Kučera Petr; Opponent: Burda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Předložená disertační práce se zabývá nejznámějšími matematickými modely proudění vazké nestačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek. Úvodní část popisuje vývoj studované problematiky a shrnuje její současný ...
 • Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding 

  Author: Škarohlíd Jan; Supervisor: Škoda Radek; Opponent: Málek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-13)
  This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline diamond (PCD) or mixed ...
 • Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball 

  Author: Dumek Jan; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-09)
  This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. ...
 • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

  Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Trník Anton; Opponent: Konvalinka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
  I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
 • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

  Author: Pošusta Antonín; Supervisor: Otáhal Jakub; Opponent: Čmejla Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
  Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...
 • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

  Author: Laifr Jaroslav; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Adamčík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
  Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
 • Vliv vybraných aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů 

  Author: Pokorný Jaroslav; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Betony a cementové kompozity jsou jak z historického hlediska, tak i v současnosti, široce používanými stavebními materiály. S výrobou hlavní pojivové složky, cementu, je spojena konzumace značné množství přírodních surovin ...
 • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

  Author: Koňáková Dana; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Bouška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
  Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...
 • Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace 

  Author: Deutsch Elena; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: van Dam Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
  Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se ...
 • Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

  Author: Selecký Martin; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
  ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...
 • Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

  Author: Němec Martin; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Lukáč Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
  Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...
 • Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

  Author: Barkman Ondřej; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Uherek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...
 • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

  Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Flach Boris; Opponent: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
  Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...
 • Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví 

  Author: Bruna Ondřej; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Přenosil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
  Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních ...
 • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

  Author: Náhlík Josef; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
 • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

  Author: Sedova Ksenia; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: Nováková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
  Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an

View more