• Fyzikální modelování elementů kardiovaskulárního systému - modelování reologického chování venózní částí KVS 

      Autor: Abu Baker Mohammad Nasr Huseen; Vedoucí práce: Pražák Josef; Oponent práce: Pátek Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
      Tato práce obsahuje shrnutí anatomie, fyziologie a biomechaniky kardiovaskulárního systému a mnoho fyzikálních modelů popisujících kardiovaskulární systém, postavených za účelem výuky nebo řešení některých problémů ...