Now showing items 1-1 of 1

  • Reporting strojírenské obchodní korporace 

   Author: Poliščuk Štěpán; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Yavorská Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
   Předmětem Bakalářské práce je analýza současného pojetí reportingu v podnikové praxi a navržení doporučeného obsahu podnikového reportu. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy pro reporting, který zahrnuje ...