Now showing items 1-1 of 1

  • Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market 

   Author: Yaman Busra; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis současného stavu elektromobility ...