Now showing items 1-1 of 1

  • Pilotní studie porovnání cerebrální a somatické NIRS u septických pacientů 

   Author: Yahya Beqqali; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Sepse je třetí nejčastější příčinou smrti ve světě, a proto jednou z hlavních výzkumných otázek je její včasná predikce za účelem snížení počtu obětí. K ověření nového přístupu k predikci sepse bylo použito porovnání ...