Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro správu smluv v zastavárně 

   Author: Xuan Trung Pham; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro malý podnik provozující zastavárenskou činnost. Výsledná aplikace, která je nasazená do podniku, podporuje provozovatele zastavárny ve správě ...