Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro výuku hry na brumle 

   Author: Xuan Tam Trinh; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací multiplatformní mobilní aplikace s pomocí technologie Flutter. V práci je proveden výzkum konkurenčního trhu a poskytuje stručný popis využitých technologií. ...