• Návrh vytápění základní školy 

   Autor: Waisová Štěpánka; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jordán Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zaměřuje na projekt vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro základní školu. V projektové části je navržena otopná soustava a je provedena její hydraulická regulace. Jsou navržena konkrétní otopná tělesa, která ...
  • Využití odpadních vod v hotelovém objektu 

   Autor: Waisová Štěpánka; Vedoucí práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)