• Porovnání systému výcviku pilotů kluzáku 

      Autor: Wagner Andrea; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Šťastný Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
      Cieľom tejto je priblížiť čitateľovi podmienky pre získanie preukazu spôsobilosti pilota klzákov a porovnanie výcviku v ČR s výcvikmi v iných krajinách. Na základe prijatia Nariadenia Komisie EU č. 1178/2011 sa menia ...